فقط یکبار می توان ثبت نام نمود*
*نداشتن بدهی حق عضویت و بدهی وام شرط لازم برای پیش ثبت نام می باشد* *پذیرش نهایی در صورت تائید اداره کار بر اساس اولویت تاریخ پیش ثبت نام می باشد*

*برای مشاهده آگهی طرح اینجا کلیک نمائید*
*برای مشاهده دستورالعمل کارورزی و آئین نامه به کارگیری مسئولین ایمنی اینجا کلیک نمائید*


ردیفعنوانانتخاب
1 پیش ثبت نام طرح کارورزی همیار ایمن